× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

ZOZ MSWiA w Krakowie

Poradnia Psychologiczna - ZOZ MSWiA w Krakowie - Przychodnia w Krakowie

Informacje o komórce

Przychodnia, centrum wielospecjalistycznej opieki ambulatoryjnej

Poradnia psychologiczna

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Zakres świadczonych usług:

  • Psychiatria


Adres

(0-12)-61-51-678
pl. Inwalidów 3
30-033 Kraków

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1